Menu

Trading Pojmy

Příručka ke kurzu: „Technická analýza: Ze začátečníka na profesionální úroveň“
(Trade Skipper)
Veškeré výrazy jsou vysvětleny a znázorněny v kurzu.
Long:
Spekulace nad tím, že cena bude růst na vyšší úrovně. Můžeme otevřít „longovou pozici“ kde vyděláváme na růstu ceny. Pokavaď trh klesá pod naši vstupní cenu, tak jdeme do ztráty. Vyděláváme na růstu ceny.
Short:
Přesný opak „Longové pozice“. Spekulace nad tím, že cena klesne na nižší úrovně. Můžeme otevřít „shortovou pozici“ kde vyděláváme na poklesu ceny.

Pokavaď trh roste nad naši vstupní cenu, tak jdeme do ztráty. Vyděláváme na poklesu ceny.
Bullish:
Označuje pozitivní sentiment trhu, kdy investoři očekávají růst cen. „Očekávám bullish pohyb“ = očekávám pohyb na vyšší úrovně.

Bearish: Označuje negativní sentiment trhu, kdy investoři očekávají pokles cen.

„Očekávám bearish pohyb“ = očekávám pohyb na nižší úrovně.
Bull Market:
Bull Market je situace na finančních trzích, kdy ceny aktiv (jako jsou akcie, komodity nebo kryptoměny) prudce rostou. Investoři mají pozitivní postoj a očekávají, že se trh bude nadále zlepšovat.
Bear Market:
Bear Market je naopak situace na trhu, kdy ceny aktiv klesají. Investoři mají negativní postoj a očekávají, že se trh bude nadále zhoršovat.
Down-trend:
Tržní pohyb, kdy ceny pravidelně klesají pod určitým trendem, který si můžeme zaznačit na grafu.
Up-trend:
Tržní pohyb, kdy ceny pravidelně rostou pod určitým trendem, který si můžeme zaznačit na grafu.
Support level:
Úroveň, na které se očekává, že podpora podtržní aktiva a zastaví jeho pokles.
Rezistenční oblast:
Cena, na které se očekává, že aktivum bude mít problém ji překonat, a bude se na této ceně pravděpodobně otáčet dolů. Jedná se o odpor ceny, kdy očekáváme nejdříve odmítnutí a pokles na nižší úrovně. V této oblasti se často vybíraji profity z longových pozic.
Potvrzení v rezistence v support:
Když cena prorazí rezistenční zónu, dostaneme se nad ní a najdeme si v ní podporu. Tento proces budeme mít vysvětlený v kurzu.
Fakeout:
Když cena grafu krátkodobě prolomí rezistenci nebo podporu, ale rychle se vrátí na původní úroveň, což může být falešný pohyb, který měl pouze nalákat obchodníky.
Time-Frame:
Časový úsek, ve kterém sledujeme dění na grafu. Můžeme to sledovat např. na 1h time ´-frame, 4h time-frame, denní time-frame apod. Znamená to, že jedna svíčka na grafu značí 1 hodinu, 4 hodiny atd.
Trend:
Obecný směr pohybu cen aktiv na trhu. Můžeme mít up-trend (bullish trend), down-trend (bearish trend) nebo sideways trend do strany.
Breakdown:
Když cena prolomí support a začne klesat.
Bullish breakout:
Když cena prolomí rezistenci a začne stoupat.
Hodl:
Toto slovo vzniklo z chybného pravopisu slova "hold" (držet). Jedná se o dlouhodobější držení aktiv.
Trade:
Obchodování aktiv, longování/shortování za účelem zisku. Zkrátka řečeno, otevření pozice.
Pump & Dump:
Jedná se o rychlý růst a pokles. Většinou cena „vystřelí“ na vyšší úrovně a ihned se vrátí zpátky úrovně, odkud růst začal.
Stáhnout pojmy